۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

توپ افغانی

در زمان شيرعلی بزرگترین توپ را ساختند . جهت امتحان آماده شد ، گفتند اين توپ بسيار دور را می زند ، کجا را نشانه بگيريم . گفتند لندن را . نشانه گرفتند و فير کردند . مشکلی پيش شده بود و توپ درست کار نکرد و جا به جا منفجر شد . همگان حيران حيران نگاه ميکردند که چه واقع شده ، اختراع کدگی توپ گفت : اينه برادرا ببينين ايجه ره که ايطور کرده خدا می داند که لندن ره به چه حال انداخته باشه .

هیچ نظری موجود نیست: